LOADING
licea ogólnokształcące dla dorosłychniepubliczne liceum dla dorosłych,  prywatne liceum dla dorosłych,  uzupełniające liceumuzupełniające liceum zaocznie, uzupełniające liceum zaoczne

Adres:   Łódź, ul. Obywatelska 57

Telefon: +48 42 611-01-32

               +48 692 434 031

 

technik farmaceuta    technik energii odnawialnej

 

technik farmaceutyczny

tablica2014-2015

             

 ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 !

DLA PIERWSZYCH OSÓB, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ DO NASZYCH SZKÓŁ

PRZYGOTOWALIŚMY MIŁE NIESPODZIANKI !

DLA WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH SŁUCHACZY KORZYSTNE PROMOCJE !
 

W miesiącu lipcu zapraszamy do sekretariatu SZKÓŁ "ALTERNATYWA":

 

poniedziałek   11.00 - 16.00

wtorek   11.00 - 18.00

środa   11.00 - 15.00

czwartek   11.00 - 18.00

piątek    11.00 - 15.00

 

 

Prowadzimy kursy jęz. niemieckiego i jęz. angielskiego dla  opiekunów medycznych i opiekunek  wyjeżdzających do pracy za granicę. 

 


 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM  2015/2016

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY  321301  ( kierunek ten prowadzimy od września 2002 roku).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży.

Terminy zajęć dostosowane dla studentów i osób pracujących. 

Do szkół dla młodzieży nie ma ograniczenia wieku.

Bardzo dobrze przygotowujemy do pracy w zawodzie, nasi uczniowie pozytywnie wyróżniają się podczas odbywania praktyk w aptekach.

Mogą Państwo szybko zdobyć dobry zawód, zapewniamy pracę w zaprzyjaźnonych aptekach.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży

lub w szkole dla dorosłych.

OPIEKUN MEDYCZNY 532102

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Kurs kwalifikacji w zawodzie trwa 0,5 roku.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym  i zaocznym.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 341203

 nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywająsię w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

 nauka trwa 1 rok (2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży,

a w szkole dla dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym.

 

      Jeżeli zachęcisz koleżankę/kolegę do zapisania się do naszej szkoły oboje otrzymacie zniżkę na okres Waszej nauki.

                                                                               Zapraszamy ! :)

                                                             Sekretariat jest czynny:

           

                                                            - wtorki      11:00 - 14:00 i 16:00 - 18:00.

                                                            - czwartki  11:00 - 17:00  

                                                            - piątki        12:00 - 18:00

                                                            - soboty      9:00 - 14:00

                                                 

                          Przygotowaliśmy dla Państwa  nowy /korzystniejszy/ system zniżek i stypendiów.

 

                                              Przygotowując do pracy w nowych zawodach
 oferujemy Państwu  również kursy jęz. niemieckiego i angielskiego prowadzone przez osoby

                                            z doświadczeniem w tym  zakresie.

 

rekrutacja

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - wymagane 50% obecności na zajęciach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, słuchaczy obowiązuje wymóg 50% obecności na zajęciach.

Powyższe zasady uczestnictwa w zajęciach dotyczą wszystkich szkół z uprawnieniami szkoły publicznej – u nas w szkołach policealnych i w liceum.

 Aby posiadać status słuchacza/ucznia szkoły należy wykazać 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych minimalnym wymiarze

godzin. Nieobecności na zajęciach mogą też skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

 

W przypadku kiedy słuchacz/uczeń pobrał świadczenie pieniężne z ZUS-u, MOPS-u lub z innych instytucji, a okaże się, że nie uczestniczył

w zajęciach dydaktycznych, będzie zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami.