Technik farmaceutyczny


Nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w szkole dla młodzieży


Terminy zjazdów w semestrze jesiennym roku szkolnego 2016/2017

opracowany w oparciu o Kalendarz roku szkolnego MEN oraz komunikaty CKE.

1)  2,3,4 września 2106 r
2)  9,10,11 września 2016 r.
3)  16,17,18 września 2016 r.
4)  30,1,2  września/października 2016 r.
5)  7,8,9,  października 2016 r.
6)  14,15,16  października 2016 r.
7)  21,22,23  października 2016 r.
8)  28,29,30  października 2016 r.
9)  4,5,6  listopada 2016 r.
10)  11,12,13  listopada 2016 r.
11)  18,19,20  listopada 2016 r.
12)  25,26,27  listopada 2016 r.
13)  2,3,4  grudnia 2016 r.
14)  9,10,11  grudnia 2016 r.
15)  16,17,18  grudnia 2016 r.
16)  13,14,15  stycznia 1017r.

Praktyki zawodowe sem. IV - 1- 29 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe - 16-29 stycznia 2017 r.
Zakończenie semestru - 30 stycznia 2017 r.
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych: 29 stycznia 2017 r.
                                                                                 30 czerwca 2017 r.
Terminy egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie ("egzaminu zawodowego") ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna.Informacja dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2017r.

Informacja dla zdającego do pobrania [plik pdf] 

Technik farmaceutyczny (farmacji). Farmaceuta

Profesjonalne studium farmaceutyczne w Łodzi

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Farmacja to branża, która daje dobre perspektywy zawodowe. Wykształcony technik farmaceuta bez trudu może znaleźć zatrudnienie w aptekach, zakładach i hurtowniach farmaceutycznych.   Z myślą o osobach, które rozważają taką perspektywę kariery powstało nasze studium farmaceutyczne. Wybierając Centrum Edukacji Młodzieży i Dorosłych „Alternatywa”, słuchacz ma możliwość zdobyć kwalifikacje pozwalające pracować jako technik farmaceutyczny. Nasi uczniowie często są zatrudniani w aptekach już po praktykach, ponieważ wykazują się dobrym przygotowaniem do pracy.

Jak wygląda nauka?

Nasze studium farmaceutyczne oferuje możliwość zdobycia kwalifikacji technika w dwa lata – nauka trwa cztery semestry. Prowadzona jest zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawą programową. Uczeń po ukończeniu nauki oraz zdaniu określonych egzaminów może się posługiwać tytułem „technik farmaceutyczny”.
Jakie zdobędę uprawnienia?

Po ukończeniu nauki i zdaniu zgodnych z wymogami egzaminów każdy słuchacz uzyskuje tytuł technika farmaceutycznego – wymagany m.in. do zdobycia zatrudnienia w placówkach farmaceutycznych.
Ukończenie szkoły policealnej daje również możliwość kontynuacji nauki na wybranych przez siebie kierunkach medycznych bądź farmaceutycznych – zdobyta w trakcie 4 semestrów wiedza zapewni łatwiejszy start.

Dlaczego my?

•    Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej – co pozwala Ci zdobyć zgodne z prawem uprawnienia.
•    Zapewniamy korzystne warunki finansowe nauki – oferując szeroką gamę zniżek i rabatów.
•    Pomagamy znaleźć wartościowe praktyki oraz zatrudnienie po zakończeniu nauki.

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem wykształcenia farmaceutycznego zapraszamy do naszej szkoły. Gwarantujemy edukację na najwyższym poziomie.

Szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ 2- letni okres nauczania
Zawód: technik farmaceutyczny – symbol 321301
Podbudowa programowa: szkoła średnia

Kwalifikacje:
K1 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu
środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19)

Nazwa przedmiotu Semestr
I
Semestr
II
Semestr
III
Semestr
IV
Liczba
godzin
tyg.
Liczba godzin
w okresie
nauczania łącznie
Kształcenie zawodowe teoretyczne
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 3 x x x 3 48
Język obcy w branży farmaceutycznej x 2 2 x 4 64
Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy 3 3 2 x 8 128
Organizacja ochrony zdrowia x x 4 2 6 96
Język migowy x x x 3 3 48
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 2 x x x 2 32
Technologia postaci leków 1 1 2 2 6 96
Farmakologia 3 2 3 2 10 160
Analiza leków 2 2 x x 4 64
Farmakognozja 2 2 x x 4 64
Łączna liczba godz. na kształc. zawodowe teoretyczne 16 12 13 9 50 800
Kształcenie zawodowe praktyczne 
Technika sporządzania leków 3 7 5 7 22 352
Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych 4 4 3 3 14 224
Badanie tożsamości produktów naturalnych 2 2 x x 4 64
Świadczenia farmaceutyczne x x 4 6 10 160
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne 9 13 12 16 50 800
Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6 192
Praktyka zawodowa x x 2 tyg. 2 tyg. 4 tyg. 160
RAZEM :
28 28 28 28 100 + 12 w-f 1600
+ 160 prakt.zaw.
+192 w-f