LOADING
licea ogólnokształcące dla dorosłychniepubliczne liceum dla dorosłych,  prywatne liceum dla dorosłych,  uzupełniające liceumuzupełniające liceum zaocznie, uzupełniające liceum zaoczne

Adres:   Łódź, ul. Obywatelska 57

Telefon: +48 42 611-01-32

               +48 692 434 031

 

technik farmaceuta    technik energii odnawialnej

 

technik farmaceutyczny

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - wymagane 50% obecności na zajęciach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, słuchaczy obowiązuje wymóg 50% obecności na zajęciach.

 

Powyższe zasady uczestnictwa w zajęciach dotyczą wszystkich szkół z uprawnieniami szkoły publicznej – u nas w szkołach policealnych i w liceach.

 

Aby posiadać status słuchacza/ucznia szkoły należy wykazać 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych minimalnym wymiarze godzin. Nieobecności na zajęciach mogą też skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

 

W przypadku kiedy słuchacz/uczeń pobrał świadczenie pieniężne z ZUS-u, MOPS-u lub z innych instytucji, a okaże się, że nie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych, będzie zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami.